Każdy wkład, który rodzice wnoszą w naukę języków obcych w zakresie elementarnym cieszy i pomaga. W tej dziedzinie małe dzieci są wręcz geniuszami. Podczas gdy dorośli „kują” słówka, wylewają siódme poty ucząc się gramatyki, a niektóre głoski wręcz nie przechodzą im przez usta, małe dzieci w niepowtarzalny sposób imitują język obcy poprzez zabawę. Nie trzeba ich zmuszać do nauki.

 

 

Językoznawcy twierdzą, że najlepszym momentem do nauki języka, jest okres między trzecim, a piątym rokiem życia. Właśnie w tym czasie mózg znajduje się w okresie budowy, a nerwy rozbudowują się i łączą. Wielostronna nauka języków w młodych latach pobudza budowę synaps i wzmacnia rozwijanie duchowego potencjału. Nie musimy się więc obawiać, że nauka języka obcego w młodym wieku wywołuje u dzieci stres. Wręcz przeciwnie, w dziecięcym mózgu znajduje się dużo miejsca na języki obce. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że dzieci w wieku przedszkolnym nie potrafią czytać ani pisać. Dlatego najlepszym i wręcz jedynym rozwiązaniem jest nauka poprzez zabawę, muzykę oraz materiały audio-video (krótkie filmiki do nauki języków obcych). Ważnym elementem jest zachęcenie dziecka do poznania danego języka obcego, jego kraju i kultury.

W wieku szkolnym powstaje napięcie wywołane wysokim poziomem intensywności pracy. Za każdą pracę dziecko jest oceniane. Nie uczy się ono bo chce, tylko bo musi. Rodzice chcą, żeby jego dziecko było najlepsze we wszystkim, a dzieci chcą, aby ich rodzice byli z nich dumni. Nauka dla własnej przyjemności i chęć rozwijania danego języka kończy się i zaczyna się tak zwany „wyścig szczurów”. Dlatego w tej grupie wiekowej należy bardzo mocno zwrócić uwagę na motywację oraz dalszą naukę poprzez gry i zabawy – oczywiście dopasowaną do danej grupy wiekowej.

Dzieci, które dorastały w otoczeniu języków obcych są, jak udowodniono bardziej elastyczne i sprawne w postrzeganiu siebie. Sprawia to, że kolejnych języków uczą się z większą przyjemnością i bez nadmiernego wysiłku, niż dzieci władające tylko jednym językiem. Dodatkowo, nauka języka obcego, ułatwia nawiązywanie kontaktów. Już najmłodsi dowiedzą się poprzez piosenki, wierszyki, opowieści oraz zabawy wiele o kulturze innego kraju, dzięki czemu stają się bardziej otwarte i tolerancyjne, co jest ważną częścią wykształcenia w globalnym świecie.